น้ำยาฟรีเบส เหมาะกับใคร? รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า

น้ำยาฟรีเบส คือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากให้กลิ่นและรสสัมผัสที่เข้มข้นกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ และสามารถปรับระดับความเข้มข้นของนิโคตินได้เองตามความต้องการ น้ำยาฟรีเบสจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือลดปริมาณการสูบบุหรี่

สำหรับผู้ที่สนใจใช้น้ำยาฟรีเบสควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนใช้ เพื่อให้เลือกใช้น้ำยาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย บทความนี้จึงจะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับน้ำยาฟรีเบสอย่างละเอียด ว่าเหมาะกับใคร? ระดับความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาฟรีเบสเป็นอย่างไร? และวิธีการเลือกน้ำยาฟรีเบสอย่างไรให้ปลอดภัย 

ระดับความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาฟรีเบส (Freebase Nicotine)

โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0-60 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (mg/ml) โดยระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุดคือ 60 mg/ml แต่โดยปกติแล้ว น้ำยาฟรีเบสที่มีระดับความเข้มข้นของนิโคตินตั้งแต่ 30 mg/ml ขึ้นไป จะถูกจัดว่าเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับผู้สูบบุหรี่มือหนัก หรือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่แบบมวน

สำหรับระดับความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาฟรีเบสนั้น มีผลต่อความรู้สึก “Throat Hit” หรือความรู้สึกแสบคอเวลาสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะน้ำยาฟรีเบสที่มีระดับความเข้มข้นของนิโคตินสูง จะทำให้เกิดความรู้สึกแสบคอมากกว่าน้ำยาฟรีเบสที่มีระดับความเข้มข้นของนิโคตินต่ำ ฉะนั้นการเลือกระดับความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาฟรีเบสนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับการติดนิโคตินของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ประเภทของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ และปริมาณการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในแต่ละวัน

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้า แนะนำให้เลือกระดับความเข้มข้นของนิโคตินต่ำก่อน เช่น 3 mg/ml หรือ 6 mg/ml จากนั้นจึงค่อยๆ ปรับระดับความเข้มข้นให้สูงขึ้นตามความต้องการ รวมไปถึงอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าประเภท Pod System นั้น โดยทั่วไปแล้วจะแนะนำให้ใช้น้ำยาฟรีเบสที่มีระดับความเข้มข้นของนิโคตินต่ำถึงปานกลาง เช่น 3 mg/ml หรือ 6 mg/ml เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้ให้กำลังไฟในการจ่ายความร้อนที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้มีโอกาสเกิดความรู้สึกแสบคอได้มากกว่า

ส่วนอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าประเภท Mod นั้น โดยทั่วไปแล้วจะแนะนำให้ใช้น้ำยาฟรีเบสที่มีระดับความเข้มข้นของนิโคตินปานกลางถึงสูง เช่น 12 mg/ml หรือ 18 mg/ml เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้ให้กำลังไฟในการจ่ายความร้อนที่ค่อนข้างสูง ทำให้สามารถให้ความรู้สึก “Throat Hit” ได้ดียิ่งขึ้น

ตารางระดับความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาฟรีเบส 

ระดับความเข้ม ความรูสึก”Throat Hit” 
0 mg/mlไม่มีความรู้สึกแสบคอ
3 mg/mlความรู้สึกแสบคอเล็กน้อย
6 mg/mlความรู้สึกแสบคอปานกลาง
12 mg/mlความรู้สึกแสบคอค่อนข้างมาก
18 mg/mlความรู้สึกแสบคอมาก
24 mg/mlความรู้สึกแสบคอมากที่สุด

น้ำยาฟรีเบส เหมาะกับใครบ้าง? 

โดยปกติแล้ว น้ำยาฟรีเบสเหมาะกับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าใน 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

  • ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกบุหรี่ เพราะน้ำยาฟรีเบสมีนิโคตินให้เลือกหลากหลายระดับความเข้มข้น เพื่อให้ผู้สูบสามารถค่อยๆ ปรับลดปริมาณนิโคตินลงได้ ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น
  • ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป น้ำยาฟรีเบสมีกลิ่นให้เลือกมากมาย สามารถเลือกสูบได้ตามความต้องการ ที่สำคัญคือน้ำยาฟรีเบสสามารถผลิตควันได้มาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบเต็มอิ่ม

นอกจากนี้ น้ำยาฟรีเบสยังเหมาะกับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงและคอยล์โอห์มต่ำ (Sub-Ohm) เนื่องจากน้ำยาฟรีเบสสามารถให้ควันได้มากเมื่อใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ 

เลือกน้ำยาฟรีเบสอย่างไร ให้ได้ของคุณภาพ!

การเลือกน้ำยาฟรีเบสนั้น สามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ปริมาณนิโคติน น้ำยาฟรีเบสมีนิโคตินให้เลือกหลากหลายระดับความเข้มข้น ตั้งแต่ 0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไปจนถึง 18 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ควรเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีนิโคตินในระดับที่ใกล้เคียงกับปริมาณนิโคตินที่สูบจากบุหรี่ทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อผ่อนคลายหรือเพื่อรสชาติ สามารถเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีนิโคตินต่ำลงได้
  • กลิ่น น้ำยาฟรีเบสมีกลิ่นให้เลือกมากมาย สามารถเลือกได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้ว น้ำยาฟรีเบสจะมีกลิ่นที่ชัดเจนกว่าน้ำยาซอลนิค
  • แบรนด์ ในปัจจุบันมีแบรนด์น้ำยาฟรีเบสมากมายให้เลือก สามารถเลือกตามรีวิวหรือตามคำแนะนำของเพื่อนฝูงได้

นอกจากนี้แล้ว ควรพิจารณาจากอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ด้วย หากใช้อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงและคอยล์โอห์มต่ำ (Sub-Ohm) ควรเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีนิโคตินต่ำลง เนื่องจากน้ำยาฟรีเบสสามารถให้ควันได้มากเมื่อใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้

ทั้งนี้สำหรับวิธีการเลือกน้ำยาฟรีเบสอย่างละเอียด สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. พิจารณาปริมาณนิโคติน

ปริมาณนิโคตินเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกน้ำยาฟรีเบส ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีปริมาณนิโคตินใกล้เคียงกับปริมาณนิโคตินที่สูบจากบุหรี่ทั่วไป หากสูบบุหรี่ทั่วไปวันละ 1 ซอง ปริมาณนิโคตินที่ควรเลือกคือ 12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หากสูบบุหรี่ทั่วไปวันละครึ่งซอง ปริมาณนิโคตินที่ควรเลือกคือ 6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องการเลิกบุหรี่ ควรเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีปริมาณนิโคตินต่ำลงเรื่อยๆ ทีละน้อย เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัวและลดปริมาณนิโคตินลงได้

  1. พิจารณากลิ่น

น้ำยาฟรีเบสมีกลิ่นให้เลือกมากมาย สามารถเลือกได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้ว น้ำยาฟรีเบสจะมีกลิ่นที่ชัดเจนกว่าน้ำยาซอลนิค หากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อผ่อนคลายหรือเพื่อรสชาติ สามารถเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีกลิ่นที่เป็นธรรมชาติหรือกลิ่นผลไม้ได้

  1. พิจารณาแบรนด์

ในปัจจุบันมีแบรนด์น้ำยาฟรีเบสมากมายให้เลือก สามารถเลือกตามรีวิวหรือตามคำแนะนำของเพื่อนฝูงได้ หากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องการลองน้ำยาฟรีเบสใหม่ๆ สามารถเลือกแบรนด์น้ำยาฟรีเบสที่ได้รับความนิยมและมีการรีวิวที่ดีได้

  1. พิจารณาอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้

หากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงและคอยล์โอห์มต่ำ (Sub-Ohm) ควรเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีนิโคตินต่ำลง เนื่องจากน้ำยาฟรีเบสสามารถให้ควันได้มากเมื่อใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ แต่หากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟต่ำและคอยล์โอห์มสูง (Regular) สามารถเลือกน้ำยาฟรีเบสที่มีนิโคตินในระดับที่สูงขึ้นได้  

หากท่านกำลังมองหาน้ำยาฟรีเบสที่มีคุณภาพและปลอดภัย C9Shop เป็นผู้จำหน่ายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ที่คัดสรรน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคุณภาพดีจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกมาจำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและสนุกสนาน 

Leave a Reply