C9Shop ชวนรู้! ใช้น้ำยาซอลนิคทำให้เรารู้สึกติดนิโคตินมากขึ้นจริงหรือไม่?

น้ำยาซอลนิค (Salt Nic) เป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้นิโคตินแบบเกลือ (Nicotine Salt) เป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งนิโคตินแบบเกลือมีความเข้มข้นสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบสทั่วไป แต่ร่างกายดูดซึมได้เร็วกว่า ทำให้รู้สึกถึงนิโคตินได้เร็วและนุ่มคอกว่า  ทั้งนี้น้ำยาซอลนิคได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือลดปริมาณการสูบบุหรี่ เช่น รู้สึกถึงนิโคตินได้เร็วและนุ่มคอ ทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเพลิดเพลินมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลว่าการใช้น้ำยาซอลนิคอาจทำให้ติดนิโคตินมากขึ้นได้จริงหรือไม่ ในบทความนี้ เราจะมาชวนคุณผู้อ่านมาหาคำตอบกันว่า การใช้น้ำยาซอลนิคทำให้เรารู้สึกติดนิโคตินมากขึ้นจริงหรือไม่? 

ทำไมในน้ำยาซอลนิคต้องมีส่วนผสมของนิโคตินแบบเกลือ ? 

นิโคตินเป็นสารเสพติดที่พบในใบยาสูบ นิโคตินแบบเกลือ (Nicotine Salt) คือ นิโคตินที่ผ่านการเติมกรดเบนโซออิก (Benzoic Acid) ลงไป เพื่อให้นิโคตินมีโครงสร้างที่คล้ายกับนิโคตินในใบยาสูบมากขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำยาซอลนิคถึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่มวน

การเติมกรดเบนโซออิกลงไปในนิโคติน ทำให้นิโคตินมีโครงสร้างที่คล้ายกับนิโคตินในใบยาสูบมากขึ้น ส่งผลให้นิโคตินสามารถจับกับโปรตีนในเยื่อบุทางเดินอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายดูดซึมนิโคตินได้เร็วขึ้น นั่นคือทั้งหมดของน้ำยาซอลนิค นอกจากนี้แล้ว กรดเบนโซออิกยังช่วยทำให้นิโคตินมีรสชาดที่นุ่มนวลขึ้น ทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีน้ำยาซอลนิคมีความเพลิดเพลินมากขึ้น

ฉะนั้นแล้ว น้ำยาซอลนิคจึงมีนิโคตินแบบเกลือเป็นส่วนผสมหลัก เนื่องจากนิโคตินแบบเกลือมีคุณสมบัติที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือลดปริมาณการสูบบุหรี่ เช่น รู้สึกถึงนิโคตินได้เร็วและนุ่มคอ ทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเพลิดเพลินมากขึ้น เป็นต้น  

น้ำยาซอลนิคมีความเข้มข้นสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบสทั่วไป แต่ร่างกายดูดซึมได้เร็วกว่า

ต้องกล่าวก่อนว่านิโคตินแบบฟรีเบส (Freebase Nicotine) คือ นิโคตินที่พบในธรรมชาติ มีโครงสร้างที่เป็นกรดอ่อน ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ช้ากว่านิโคตินแบบเกลือ  ส่วนนิโคตินแบบเกลือ (Nicotine Salt) ก็คือ นิโคตินที่ผ่านการเติมกรดเบนโซออิก (Benzoic Acid) ลงไป เพื่อให้นิโคตินมีโครงสร้างที่คล้ายกับนิโคตินในใบยาสูบมากขึ้น

กรดเบนโซออิกเป็นกรดอ่อนที่มีโครงสร้างคล้ายกับกรดอินทรีย์ที่พบในใบยาสูบ ทำให้นิโคตินแบบเกลือมีโครงสร้างที่คล้ายกับนิโคตินในใบยาสูบมากขึ้น ส่งผลให้นิโคตินแบบเกลือสามารถจับกับโปรตีนในเยื่อบุทางเดินอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายดูดซึมนิโคตินได้เร็วขึ้น โดยทั่วไปแล้ว นิโคตินแบบเกลือมีความเข้มข้นสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบสทั่วไปประมาณ 20% ซึ่งหมายความว่านิโคตินแบบเกลือจะมีนิโคตินมากกว่านิโคตินแบบฟรีเบสในปริมาณที่เท่ากัน นอกจากนี้ นิโคตินแบบเกลือยังมีคุณสมบัติที่คล้ายกับนิโคตินในใบยาสูบมากขึ้น ทำให้รู้สึกถึงนิโคตินได้เร็วและนุ่มคอกว่า

ดังนั้น น้ำยาซอลนิคจึงมีนิโคตินแบบเกลือเป็นส่วนผสมหลัก เนื่องจากนิโคตินแบบเกลือมีคุณสมบัติที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือลดปริมาณการสูบบุหรี่ เช่น รู้สึกถึงนิโคตินได้เร็วและนุ่มคอ ทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเพลิดเพลินมากขึ้น ขอยกตัวอย่าง เช่น นิโคตินแบบฟรีเบส 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบเท่ากับนิโคตินแบบเกลือ 60 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นต้น 

ปัจจัยที่อาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินมากขึ้นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำยาซอลนิค

ปัจจัยที่อาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินมากขึ้น ได้แก่ 

  • ปริมาณนิโคตินในน้ำยาซอลนิค

ต้องเข้าใจก่อนว่านิโคตินเป็นสารเสพติด ดังนั้นปริมาณนิโคตินในน้ำยาซอลนิคที่มีสูง ก็อาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินมากขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้ว น้ำยาซอลนิคมีปริมาณนิโคตินให้เลือกตั้งแต่ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรไปจนถึง 60 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังนั้นแล้วผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่หรือเพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า ควรเลือกน้ำยาซอลนิคที่มีปริมาณนิโคตินต่ำ ๆ เช่น 20-30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำหรือต้องการเลิกบุหรี่ ควรเลือกน้ำยาซอลนิคที่มีปริมาณนิโคตินสูง ๆ เช่น 40-60 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

ทั้งนี้หากใช้น้ำยาซอลนิคที่มีปริมาณนิโคตินสูงเกินไป อาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินมากขึ้นได้ ดังนั้น ควรเลือกปริมาณนิโคตินให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยครั้ง หรือสูบตามจนหมด 

  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยครั้ง สูบตามจนหมด หรือสูบจนรู้สึกถึงอาการขาดนิโคติน ก็อาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินมากขึ้นได้ ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีน้ำยาซอลนิคบ่อยครั้ง อาจทำให้ร่างกายได้รับนิโคตินมากเกินไป และรู้สึกถึงอาการขาดนิโคตินได้ง่ายขึ้น ผู้ที่สูบตามจนหมด ก็อาจทำให้ร่างกายได้รับนิโคตินมากเกินไปเช่นกัน หากสูบบุหรี่ไฟฟ้าจนรู้สึกถึงอาการขาดนิโคติน เช่น หงุดหงิด กระวนกระวาย มือสั่น เป็นต้น ก็ควรหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าชั่วคราว และรอให้อาการหายไปก่อน จากนั้นจึงค่อยสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีน้ำยาซอลนิคอีกครั้ง 

  • ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล 

ผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่ชอบเสี่ยง ชอบความท้าทาย หรือชอบการเสพติด ก็อาจรู้สึกติดนิโคตินได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีลักษณะนิสัยชอบเสี่ยง อาจมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินได้ ซึ่งอาจไม่ได้เกี่ยวกับน้ำยาซอลนิค

ทั้งนี้ผู้ที่มีลักษณะนิสัยชอบความท้าทาย อาจมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย และรู้สึกภูมิใจที่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินได้ และอาจมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีน้ำยาซอลนิคเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ความผ่อนคลาย และรู้สึกสบายใจที่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกติดนิโคตินได้  

สุดท้ายแล้วหากคุณอยากรู้ว่าน้ำยาซอลนิค ติดง่ายจริงหรือไม่? หาคำตอบได้ที่ C9Shop แหล่งรวมน้ำยาซอลนิคคุณภาพ หลากหลายรสชาติ เลือกได้ตามความต้องการ พร้อมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  

Leave a Reply