ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล:
 • บุหรี่ไฟฟ้า จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการซื้อ และข้อมูลการชำระเงิน
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือจากบริษัทอื่นๆ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา
 1. การใช้ข้อมูล:
 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ เช่น การจัดส่งสินค้า การจัดการคำสั่งซื้อ และการให้การสนับสนุนลูกค้า
 • เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งข้อเสนอพิเศษ การส่งจดหมายข่าว และการโฆษณา
 1. การเปิดเผยข้อมูล:
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น ผู้ให้บริการจัดส่ง ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา
 1. การรักษาความปลอดภัย:
 • เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือการเปิดเผยข้อมูล

สิทธิของคุณ

 1. สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล:
 • คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

2. สิทธิในการลบข้อมูล:

 • คุณมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นตามกฎหมาย
 1. สิทธิในการคัดค้านการใช้งาน:
 • คุณมีสิทธิในการคัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 1. สิทธิในการร้องเรียน:
 • หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเรา หรือการส่งอีเมล

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ [ระบุช่องทางติดต่อ เช่น อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์]